Enligt Strålskyddsmyndigheten orsakas 90% av hudcancer av för mycket UV-strålning. Var 5:e svensk 1-åring har redan bränt sig i solen.

Medvetenheten om hur UV-strålning vid stark sol kan skada barn vid utomhuslek blir allt större. Mot bakgrund att hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och den som ökar mest har Strålsäkerhetsmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för åtgärder för att minska sjukdomsfallen. Barn är extra känsliga för UV-strålning och därför fokuseras nu på skolgårdar och förskolors utemiljöer. Lösningarna fungerar givetvis också på landets alla äldreboenden.

Hur ser det ut med solskydd på utemiljöerna i er kommun/på era skolor? Vi har lösningen!

Hunter Douglas är världens och Sveriges största tillverkare av solskydd. Vi tillhandahåller solskydd som är designade och tillverkade för att klara det hårda nordiska klimatet med sol, vind och regn, både vad gäller konstruktion och vävar. De allra flesta med motordrift. Beroende på skolgårdens förutsättningar rekommenderar vi olika lösningar. Vi har markiser är förankrade i marken med två ben, fästa på byggnadens fasad eller som står på fyra ben.

Titta på våra olika markiser