1919 grundade Henry Sonnenberg ett företag för försäljning och senare maskinverktyg i Düsseldorf, Tyskland.

1933 flyttade han till Nederländerna och bildade ett företag för maskinverktyg.

1940 flyttade han till USA där han bildade Douglas Machinery Company.

1946 etablerade Henry Sonnenberg ett samarbete med Joe Hunter, som utvecklade en ny teknologi och utrustning för kontinuerlig gjutning och  bearbetning av aluminium. Detta ledde fram till produktion av lätta aluminiumlameller för persienner. Hunter Douglas som vi känner det, hade fötts.

Hunter Douglas persienner av aluminium blev snabbt ledande på den amerikanska marknaden. Produkten var nyskapande och det var också dess affärsidé för distribution. Hunter Douglas skapade ett nätverk av mer än 1000 självständiga tillverkare i USA och Kanada. De sålde persienner på dagen och måttillverkade dem i sina verkstäder på kvällen.

1956 ledde oenigheter om policy till att verksamheten i USA såldes. Henry Sonnenberg flyttade Hunter Douglas huvudkontor till Montreal, Kanada. Med sin europeiska maskinverksamhet som bas, koncentrerade han sig på att bygga upp verksamheten för fönsterprodukter utanför USA.

1960-1980 Hunter Douglas utökar sin verksamhet i Europa och etablerar sig i Latinamerika och Australien.

1969 börsnoterades Hunter Douglas group. Aktierna listades på börserna i Montreal och Amsterdam.

1971 flyttades huvudkontoret för Hunter Douglas group till Rotterdam, Holland och Hunter Douglas N.V blev det globala Group Holding Company.

1976 köpte Hunter Douglas tillbaka sin förra USA-rörelse.

1978 köpte Hunter Douglas det svenska Alingsåsbaserade persiennföretaget Turnils och så småningom grundas Hunter Douglas Scandinavia i Sverige.

2013 gick Hunter Douglas Scandinavia och Turnils AB samman och bildade ett företag, Hunter Douglas Scandinavia AB. Vi arbetar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och de baltiska staterna. Företagets huvudkontor ligger i Alingsås.