Dyneema® är ett extremt starkt material. Sedan 2012 har vi använt det i våra vikarmar och det har visat sig vara ett bra val därför att materialet är helt oslagbart kvalitetsmässigt. Starkare än stål, mer flexibelt och lättare används det i allt från mycket tunga lyft, till flygplansindustrin, i skottsäkra västar och våra markiser. Bland annat.

Nu har vi tagit steget fullt ut och använder Dyneema® även i alla våra fallarmar.

Lär dig mer om Dyneema® här:

www.dyneema.com

Dyneemaband vikarm