Här finner du ZIP-arkiv med våra BIM-filer uppdelat på Revit-version:

2020
Revit 2020 HDS Screens

2021
Revit 2021 HDS Screens

2022
Revit 2022 HDS Screens

2023
Revit 2023 HDS Screens