VS62 och 72 är en stabil screen med smidig design. VS62 lämpar sig väl för fönsterapplikationer på bostäder och den större VS72, lämpar sig för större applikationer på ex butiker och kontorsfastigheter. Duken löper vertikalt längs utsidan av fönstret i styrskenor av aluminium. Screendukar finns i ett stort urval med bland annat flamskyddande egenskaper.

Produktblad VS62 & 72 2017

Installationsmanual VS62 2017

Installationsmanual VS72 2017

SYSTEM

VS62 manövreras som standard med vevbox, VS72 med utvändig vev.

Som tillval finns manövrering med motor. Vid motordrift går det att komplettera med automatiska styrningar, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

INLOGGNING

Här finns dokument,  bilder och vår gedigna komponentdatabas för dig som loggar in

Vid behov av 3D-bilder, hör gärna av er till er kontaktperson hos oss.